• Tel: + 32 9 296 45 20
  • Fax: + 32 9 296 45 21
  • Email: info@micrelec.be
  • Openingsuren: 08:30 - 17:00
  • Helpdesk: + 32 9 296 45 25

Privacy Verklaring

Inleiding

Hier bij Micrelec vinden wij uw privacy belangrijk. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens op een transparante en wettelijk correcte manier. In deze privacyverklaring leggen we u uit waarom en hoe we dat doen, maar we vertellen u ook wat u kan doen om ons daarbij te helpen.

Vanaf 25/05/2018 wordt uw privacy beschermd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Wettelijk gezien zijn wij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens. Wij, dat zijn alle medewerkers van Micrelec NV, met maatschappelijke zetel in Poortakkerstraat 90 te 9051 Sint Denijs-Westrem, BTW BE0641 843 456. Dat betekent dat wij bepalen waarom (voor welke doeleinden) en hoe (met welke middelen) we uw gegevens verwerken. En dat betekent ook dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens.

Hebt u vragen voor ons over uw privacy? Mail of schrijf ons op onderstaand adres, en wij nemen binnen de maand contact met u op.
Micrelec, Privacy verantwoordelijke, Poortakkerstraat 90 te 9051 Sint Denijs-Westrem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke

Welke persoonsgegevens houden we bij van u en waarom?

Naar gelang van uw interactie met ons bedrijf houden we verschillende soorten gegevens van u bij.
Het gaat meer bepaald om volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres maar ook technische gegevens zoals identificatiegegevens van de toestellen die u gebruikt (IP-adres, webbrowser, apparaattype).

Gevoelige persoonsgegevens verwerken we niet.
Sommige persoonsgegevens genieten terecht een bijzondere bescherming. Denk maar aan gegevens over etnische afkomst, politieke meningen, religieuze overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, maar ook gegevens over gezondheid, seksuele geaardheid enz. Wij verwerken dit soort gegevens niet.

Persoonsgegevens over minderjarigen verwerken wij evenmin.
Wij hebben geenszins de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe?

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens onder meer wanneer:

  • u klant wordt bij ons;
  • u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
  • u onze diensten en producten gebruikt;
  • u zich abonneert op onze nieuwsbrief, ingaat op onze uitnodigingen (beurzen, evenementen...) …;
  • u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
  • u onze website of onze LinkedIn pagina bezoekt, of gebruikmaakt van één van onze mobiele apps via de cookies en andere technologieën.

Welk doel?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en hierbij worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. Daarnaast doen we er alles aan om de gegevens die we van u bijhouden en verwerken zo accuraat mogelijk te maken.

Wat doen we met uw gegevens?

Heel wat: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

We verwerken uw gegevens in het kader van de administratieve verwerking van uw bestellingen. Of ook om u een snelle en correcte service te kunnen leveren daarna.
MICRELEC neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MICRELEC) tussen zit.

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken om redenen die ons gerechtvaardigd belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respecteren van uw privacy. Zo verwerken we uw persoonsgegevens voor direct mail op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij sturen we u enkel mailings als we er vast van overtuigd zijn dat dit u echt interesseert en ten goede komt. Denk maar aan informatie over wetgeving en normen, uitnodigingen voor een beurs en dergelijke meer.

Tenslotte verzamelen we gegevens over uw surfgedrag via o.a. cookies.
MICRELEC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Hoe beveiligen we de gegevens?

Met de allergrootste zorg.
Onze gespecialiseerde teams zorgen ervoor dat het technisch gezien onmogelijk is dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien we derden inschakelen bij de verwerking van de gegevens, zijn deze verwerkers contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. MICRELEC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij geven uw gegevens echter NOOIT door aan derden voor commercieel gebruik.

Let op: Onze internetsite bevat links naar sites van derden (sociale media, partners, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

Bewaartermijn

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Niet langer dan nodig.
We maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin er een specifiek doeleinde is. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.
Dit betekent dat de verwerkte gegevens bewaard worden gedurende de volledige looptijd dat u klant bij ons bent, de wettelijke verjaringsperiode en elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten

Welke inspraak heeft u?

U heeft heel veel inspraak.
Als u wil, kunt u uw gegevens inkijken en laten verbeteren. In bepaalde gevallen kunt u ze zelfs laten verwijderen. Soms kunt u zich ook verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens, weigeren dat ze volledig automatisch verwerkt worden of vragen om ze over te dragen aan u of aan een derde partij. U kunt zich ook altijd verzetten tegen het ontvangen van commerciële informatie over onze producten en diensten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

Hebt u vragen of klachten over hoe wij omgaan met uw privacy?

Dan is dit het juiste aanspreekpunt:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +32 2 274 48 00

U kunt altijd op de hoogte blijven van wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Wat betekent dat?
In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. We zorgen er steeds voor dat u online de meest recente versie van deze Privacyverklaring kan raadplegen.